+100%-

Current Faculty (B Pharm)


Current Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1Dr. Susanta Kumar Sahu
2Dr. Sagar Kumar Mishra
3Dr. Debashish Pradhan
4Dr. Ranjit Mohapatra
5Dr. Sunit Kumar Sahoo
6Dr. Sradhanjali Patra
Guest Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1Prof. G.C. NayakHi-Tech Medical College, Bhubaneswar
2Dr. K.B. SatapathyFormer Head of Botany Department, Utkal University
3.Prof. A.K. PatraFormer Head of Zoology Department, Utkal University
4Dr. P.C. JenaAssociate Professor, Hi-Tech College of Pharmacy, Bhubaneswar
Visiting Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1
2
3