+100%-

Current Faculty(IMBA)


Adjunct Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1DR.MANJUSMITA DASH
2DR.SABYASACHI DAS
3DR.AJIT KUMAR MISHRA
4DR.JYOTIRMAYEE CHOUDHURY
5DR.ANSUMAN SAHOO
6MRS.MAMUN MOUSUMI NAYAK.
Guest Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1ELL-DR.SACHIDANANDA PANDA
2BMS-Dr.D.JENA.
3PSYM-Mr.punyaslokarath
4BECG-DR.LEENA P.SINGH
5CE-MR.MANORANJAN RATH
6OB-DR.SUJIT KUMAR ACHARYA
7EADM-DR.ATAL BIHARI DAS
8BECD-CS.M.PRADHAN
9ITB-CA.P.R.PARHI
10SMDA-DR.P.K.SWAIN
11B2B-DR.AMRITA PANI
12BPCM-DR.AMITAV NANDA
13PPCM-DR.SANJIB PATTANAIK
14FDRM-DR.B.R.MISHRA
15PBM-DR.SARJU PRASAD.
16SE-DR.PANDAB PRADHAN
17ISCL-MR.OMPRAKASH JENA
Visiting Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1Dr.P.K.Mohanty
2DR.N.c.kar.
3Dr.P.C.Rath
4ER.P.K.SAHOO, Principal Regional Centre BSNL Bhubaneswar
5Mr.RajeevSasmal
6Mr.BiswaroopKar
7Mr.Amit Mishra