+100%-

Current Faculty (M. Tech Information)


Adjunct Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1
2
3
Guest Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1
2
3
Visiting Faculty:
Sl. NoNameAffiliation
1DR. PRAYAG PRASAD MISHRA
2DR. SATYABRATA DASH
3DR. PRADYUMNA KU.TRIPATHY
4MR. OMPRAKSH JENA
5DR. PRAFULLA KUMAR SWAIN
6DR. SAMALESWARI PRASAD NAYAK
7MR. GHANASHYAM SAHOO