+100%-

PG Biotechnology Research Supervisors


Sl. No. Research Supervisor Name Supervisor Document
Dileep Vasudevan
Dr. Jyotsnarani Pradhan
Dr. Sanatan Majhi
Dr. Sabuj Sahoo
Dr. Jagnehswar Dandapat