+100%-

PG Commerce Research Scholars


To be updated soon.

Sl. No. Research Scholar Name Scholar Document
MAHESH PRASAD SETHI
Y.R.LAKHSHMI
PRABIR KUMAR MOHAPATRA
SMRUTI REKHA SAHOO
SANGRAM KESHARI PANDA
SHIBANI SHANKAR ROUTRAY
RAJIB LOCHAN ACHARYA
GOPIKANTA PANIGRAHY
SWAYAMBHU MISHRA
DIBYA JYOTI SUNIANI
BHAGABAN BEHERA
GIRISH KUMAR SAHOO
ANANYA MISHRA
CHANDRIKA PRASAD DAS
ALAKA PANDA
BAMDEB MISHRA
MAHESWAR SETHI
MOHAMMED KHURSID
GIRIDHARI SAHOO
PRAVAT SAHOO