+100%-

PG Psychology Research Scholars


 

PhD awarded 2017-2021

RESEARCH SCHOLARS

 

Sl. No. Research Scholar Name Scholar Document
Sushree Sangeeta Behura
Prasanta Kumar Sethi
Nadia Azadi
Swagatika Samantaray
Priyanka Behera
Sampad Mohapatra
Prabhudarsan Sahoo
Priyanka Patnaik
Saswati Pragnya Sahoo
Soumya Sarangi
Anasuya Panigrahi
Binit Pushpalak
Swetasmita Prusty
Madhusmita Patra
Gumpul Rana