+100%-

Research Scholars


Sl. No. Research Scholar Name Scholar Document
Lopamudra Mishra
Himanshu Mishra
Chandan Swain
Srutisree Nayak
Sangram Padhi
Sunil Kumar Das
Varun Agarwal
Radhakrishna Mishra
Subhas Chandra Pattnaik
Mr Sekhar Mishra
Mr. Gaurav Saho
Mr. Sabyasachi Dey
Ms. Neha Gupta Jena
Mr. Pramod Kumar Nayak
Mr. Debi Prasad Kar
Dr. Debabrata Dash
Dr. Gouri Mohanty
Dr.Sweta M.Paul
Dr. Ipsita Patra
Dr. Kalpana Panigrahi
Dr.Priyanka Tripathy
Dr. Gangadhar Mishra
Dr. J. Gopal Krishnan
Dr. Aditya Ranjan Samal
Dr. Subidita Pattnaik
Sanat Mishra
Dr. Pallabi Mund
Dr. Prasanta Kumar Guru
Dr. Madhusmita Choudhury
Mr. Abhijit Mohanty
Mr. Shoven Mohanty
Mrs. Pranati Dash
Ms. Evelina Mohapatra
Mr. Santanu Raj